EDICIÓ

DeBarris també és una petita editorial amb producció pròpia.

Les diferents col·leccions que editem són:

 

DeBarris, sccl    www.debarris.com
  La Perla, 31    08012 Barcelona