Col·lecció LIBROS DE ABRIR
de la mà dels clàssics deu títols bàsics per conèixer la visió marxista de la història

El manifiesto del partido comunista
autor: Karl Marx i Frederich Engels
preu: 4,5 €

Publicat a 1848, el seu anàlisi de l’evolució de la societat i la descripció de les relacions econòmiques de la mateixa te una rabiosa actualitat.


Ludwing Feuerbarch y el fin de la filosofia clásica alemana
autor: Frederich Engels
preu: 5,7€

El naixement de la concepció marxista de la història en oposició a les concepcions “idealistes”

El izquierdismo, enfermedad infantil del consumismo
autor: Vladimir Illich Lenin
preu: 5,7€

Publicat a 1920 analitza comportaments que regularment s’han reproduït al llarg de la història del moviment obrer


Del socialismo utópico al socialismo científico
autor: Frederich Engels
preu: 6€

L’evolució del pensament igualitari al llarg de la història

Salario, precio y ganancia
autor: Karl Marx
preu: 5,7€

Una primera aproximació a la teoria de la plus-vàlua

El imperialismo, fase superior del capitalismo
autor: Vladimir Illich Lenin
preu: 6,6€

La internacionalització de l’economia capitalista, es una constant des de la seva aparició, anàlisi de les formes
que aquesta adoptava en el moment de la seva publicació

Trabajo, asalariado y capital
autor: Karl Marx
preu: 5,1€

Anàlisi de les relacions Salari-Capital

El estado y su revolución
autor: Vladimir Illich Lenin
preu: 6€

La teoria de l’estat com a instrument de dominació de classe i la seva desaparició

El origen de la família, la propiedad privada y el estado
autor: Frederich Engels
preu: 7,2€

La més important aportació a la teoria marxista de l’evolució de les societats.

¿Qué hacer?
autor: Vladimir Illich Lenin
preu: 7,8€

Llibre bàsic de la teoria i la practica de la revolució.

 SERIE VIOLETA Una visió femenina de les coses

La Unión Obrera
autora: Flora Tristan
preu: 10.00 euros

Una dona en lluita pels drets dels i les treballadores.

DeBarris, sccl    www.debarris.com
  La Perla, 31    08012 Barcelona