PRODUCCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES

A DeBarris produïm material gràfic de tota mena:

Llibres, cartells, memòries, targetes de visita, tríptics, díptics,
fulls volants, agendes...

Podem resoldre totes les qüestions relacionades amb la producció d’arts gràfiques redacció, correcció, maquetació, impressió i manipulació final.

El nostre equip treballa per fer allò que necessiti: cartells, paper de carta, sobres, catàlegs, memòries, llibres, ... a preus molt competitius.

Preus de targetes de visita*:

100 unitats......................10.00 e
200 unitats......................15.00 e
300 unitats......................20.00 e
500 unitats......................32.00 e

* tamany 5x8 cm impreses a una sola cara, no incluim muntatge ni transport

Demaneu-nos pressupost

DeBarris, sccl    www.debarris.com
  La Perla, 31    08012 Barcelona