NOM*
EMPRESA
TELÈFON*
CORREU-E*
DESCRIPCIÓ

Descriviu el treball com més detallat millor. Feu-nos constar el tamany, número de pàgines, número de tintes, tipus de paper, quantitat d'exemplars, etc.
Indiqueu-nos el disseny a càrrec de qui va.


* camps d'obligatòria cumplimentació